Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 29. august 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

66. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier:

Program for temadagen den 1. oktober 2012 blev uddelt.

Der er givet tilsagn fra Sundhed og Ældre om et tilskud på 10.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Arbejdernes Landsbank om et tilskud på 1.000 kr.

 

Max. antal deltagere er 150 personer.

Det var enighed, at alle deltagere betaler 100 kr.

Der vil senere blive uddelt enkelte opgaver til Ældrerådets medlemmer i forbindelse med afviklingen af temadagen.

 

Der var intet for presseudvalget på dette møde.

 

Jørgen Kier bestilte 100 stk. foldere om Ældrerådet og lokalrådene. Der var en enkelt rettelse i folderen.