Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 29. august 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

62. Budget 2013

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet gives en status på budget 2013.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager i mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Der blev orienteret om budgettet for 2013 og overslagsårene frem til 2016, som det foreligger efter budgetkonferencen.

 

Det blev besluttet at afholde et egentligt høringsmøde med gennemgang af det foreliggende materiale.

Det samlede budgetmateriale fremsendes til Ældrerådet, inden det aftalte møde, som afholdes den 17. september kl. 9.30 - 11.30 i lokale C3.40 på rådhuset.

 

Ældrerådet fandt det uhensigtsmæssigt, at der blev lagt op til et høringssvar ud fra gennemgangen på mødet d.d.