Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 29. august 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

60. Projekt - Den kompetente digitale borger

Sagsnr.: 25.10.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Projekt - Den kompetente digitale borger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mikael Graaberg

Sagsresume

Orientering om projekt med titlen 'Den kompetente digitale borger'. Projektet har til formål at kompetenceudvikle ældre borgere i Herning kommune i forhold til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Sagsfremstilling

Projektidéen er udsprunget af KL’s digitaliseringsstrategi, hvor der fra KL's side er et ønske om at borgerne i højere grad skal kunne betjene sig selv digitalt.


Med projektet ønsker biblioteket at imødekomme KL's strategi ved at tilbyde introduktion og undervisning vedr. digitale selvbetjeningsløsninger som f.eks. borger.dk og NEM ID.


Undervisningen er målrettet seniorer og er et gratis tilbud til alle seniorer i kommunen.

 

Projektet afvikles i samarbejde med kommunens borgerservice og kommunens aktivitetscentre.

På mødet ønsker biblioteket at orientere Ældrerådet om projektets tilbud til borgerne.

 

Projektleder Anja Berg Hejlesen og kommunikationschef Mikael Graaberg deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Input fra Ældrerådet blev drøftet og tages med i det videre arbejde.

Mateiale om projektet sendes til formanden for Ældrerådet til evt. videre fordeling blandt medlemmerne.

Bilag

  • Den kompetente digitale borger 120622