Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 29. august 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

63. KLs Ældrerkonference

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

KLs Ældrerkonference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL inviterer til Ældrekonference den 18. september 2012 i Brædstrup.

 

Temaet er "Kvalitet og effekt i fokus".

 

Målgruppen er: Kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde.

 

Pris: 1.835 kr. pr. deltager.

Tilmeldingsfrist: 14. september 2012

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen deltagelse.

Bilag

  • KLs Ældrekonference 2012