Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

68. Godkendelse af referat fra sidste møde

69. Henvendelse om parkering

70. Brochure om Ældrerådet

71. Temadage om økonomi

72. Budget 2015

73. Nyt fra formanden

74. Nyt fra rådets medlemmer

75. Nyt fra nedsatte udvalg

76. Dato for næste møde

77. Eventuelt