Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

72. Budget 2015

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 23. juni godkendt fagudvalgenes forslag til budget 2015. Det betyder, at de høringsberettigede samt øvrige interesserede nu kan orientere sig i høringsmaterialet.

Sagsfremstilling

Høring tager udgangspunkt i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference den 25. og 26. august 2014. Selve høringen finder sted i perioden 27. august til 4. september 2014.

Høringsperioden indledes med et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede umiddelbart efter 2. budgetkonference. Mødet holdes den 27. august 2014 kl 9-10 i Rådhusets kantine. Her vil borgmester Lars Krarup og direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice, Erik Hattens, orientere om indholdet i budgettet.

 

Efter den fælles orientering holdes der møder i mindre grupper efter interesseområde til en mere specifik og målrettet orientering om budgettet. Mødet for Ældrerådet holdes den 27. august 2014 kl. 10 i lokale C3.40 på Herning Rådhus.

 

Budgethotline

I høringsperioden fra den 27. august til den 4. september etablerer vi en budgethotline.
Budgethotlinen er specielt rettet mod de høringsberettigede. Det vil sige Ældrerådet og Handicaprådet samt bestyrelser på skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner.
På budgethotlinen kan der i høringsperioden stilles spørgsmål til budgetforslaget for 2015 til 2018. Der gives svar inden for to arbejdsdage.

 

 

Høringssvar
Sidste frist for at sende ind er den 4. september 2014.
Høringssvarene indgår i Byrådets 1. behandling af budget 2015 til 2018. 

 

Budgetmaterialet udleveres på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Begge møder den 27. august - kl. 9 og kl. 10 - afholdes på Lundgårdsskolen i Tjørring. Der bør som forberedelse til møderne fokuseres på Social- og Sundhedsudvalget  område 18 Sundhed og Ældre.

Der blev opfordret til at se referatet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. august på herning.dk