Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

70. Brochure om Ældrerådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Brochure om Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har på møde den 14. maj 2014 drøftet om der skal laves en brochure om Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det blev på mødet besluttet, at nedsætte et udvalg på 3 til at lave et forslag til folder.
Jens Henry Jensen, Peter Olesen, Bodil Markmøller og Lotte Mikkelsen indgår i udvalget.

 

Der er nu afholdt 2 møder i udvalget og der foreligger forslag til tekstindhold i brochuren.

 

Da brochuren er reklamefinansieret er firmaet AD Media indover med hensyn til reklamer fra lokale firmaer.

 

Det forventes at brochuren er færdig til Ældrerådets temadag den 1. oktober 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at tekstindholdet drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Forslaget blev gennemgået og der blev foretaget enkelte rettelser og tilføjelser.

 

Siden om nyttige kontakter sendes til Sundhed og Ældre med opfordning til tilføjelser.

Bilag

  • Brochure om Ældrerådet