Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

71. Temadage om økonomi

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadage om økonomi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temdage om økonomi for ældre-/seniorråd.

Sagsfremstilling

Program for temadagene samt de forskellige tidspunkter og steder for afholdelse kan ses i vedlagte bilag.
 
Tilmeldingsfristen er den 7. september 2014 - for temadage i Jylland

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif og Bodil tilmeldes temadagen den 24. september i Skanderborg.

Bilag

  • Temadage om økonomi