Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. april 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

45. Folder om Ældrerådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Folder om Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En arbejdsgruppe bestående af Bodil Markmøller, Hans Ejner Juulsen, Angela Thygesen og Lotte Mikkelsen har lavet en ny folder om Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På mødet den 7. marts 2018 blev et forslag til folder drøftet. Der er efterfølgende foretaget enkelte rettelser og tilføjelser.

Layoutet er nu også tilrettet.

 

Folderen vil blive uddelt på mødet.

Folderen er tænkt som en mulighed for at præsentere Ældrerådets opgaver, Ældrerådets medlemmer samt nyttige kontaktoplysninger til Herning Kommune for ældre borgere.

Indstilling

Formanden indstiller,

at folderen godkendes og trykkes.
at modtagere af folderen drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Skriften gøres større.

Billedet på bagsiden udskiftes med et oplandsplejehjem - f.eks. Kastaniegården.

Fuglsang udskiftes med et plejehjem i Syd.

De 11 medlemmer sættes i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

På side 2 og 9 erstattes problem med udfordringer.

 

Trykkes i første omgang i 500 eksemplarer. Ældrerådet fordeler efterfølgende uddeling efter koordinering.

 

 

 

Bilag

  • Folder om Ældrerådet 2018-2021