Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. april 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

51. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Liste med kontaktoplysninger på medlemmer af Ældrerådet blev uddelt.

 

Hans Ejner spurgte til interesse for at søge om en ipad til medlemmerne i Ældrerådet.

Dette bringes videre til næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.