Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. juni 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

60. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil:
Ny invitation til temadagen den 1. oktober uddelt.

Fil med indbydelsen sendes til Bodil.
Tilmeldinger tages imod på frivilligdagen den 28. august