Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. juni 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

59. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik: Der opstættes som forsøg et handicaptoilet på Bethaniagades p-plads indenfor kort tid.

Ruth: Spørgsmål om opfølgning på spørgsmål til Arriva. Leif havde ringet og fået svar om at borgere, der har brug for hjælp skal køre til Herning eller Skjern. Han har fået forklaringen, at tidsplanen må ikke forsinkes, så egne hjælpere er ikke nok.

Bodil:
Frivilligdag den 28. august.
Telt bestilt. Kontakt til 4 seniorråd. Svar fra de 2.
Fra kl. 13-17. Ældrerådets medlemmer må meget gerne deltage.

Leif:
25. august - møde om ensomhed på Fuglsangsøcentret.
Dansk Folkehjælp, Dansk Rødekors, Koloritten og Ældresagen holder indlæg.
Debatgrupper om forslag til initiativer.
Indbydelse sendes ud til medlemmerne senere.
Seniorrådene er også inviteret sammen med de øvrige nævnte.