Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

41. Drøftelse af punkter til repræsentantskabsmødet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Drøftelse af punkter til repræsentantskabsmødet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden foreslår en drøftelse af materialet, som er udsendt i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 28. april 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkterne drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Forslag fra bestyrelsen om ændrede antal stemmeberettigede kan anbefales.

Forslag fra Høje Tåstrup om at Ældreråd skifter navn til Seniorråd samt ,at der afholdes valg samtidig med valg til kommunalbestyrelsen. Begge disse forslag kan ikke anbefales herfra.

 

Kørsel til repræsentantskabsmøde den 28. april i Nyborg - afgang kl. 8.00

Kørsel:

Svend Erik Jensen kører selv.

Henning Mikkelsen henter Leif og Ruth.

Niels Hedegaard henter Bodil., Peter og Jens.

Alle mødes kl. 10 i Nyborg.

 

Leif medbringer materialet.