Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

36. Orientering om Byplanafdelingens projekter i 2014

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Byplanafdelingens projekter i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Præsentation af ny projektleder for anlægsprojekter under byplanafdelingen, Mari Lohne.

 

Mari Lohne vil fortælle om igangværende og kommende projekter i byplanafdelingen, herunder om renoveringen af den sidste del af etapen Østergade/Silkeborgvej.

Beslutning

Brugerinddragelse sættes i gang sidst i maj for projektet Herning C.

By, Erhverv og Kultur håber på input til ideer til anvendelse af byen.

Der arbejdes også med opgaven med omdannelse af pladsen for indgang øst for det nye bibliotek - P-pladsen ved Smedegade.

Silkeborgvej mangler forslag til hjælp til synshandicappede i fortovet. Invitation til repræsentanter til en arbejdsgruppe om tilgængelighed i nuværende projekter. Ældrerådet melder tilbage om 2-3 repræsentanter til arbejdsgruppen.

 

Mari tager spørgsmål med tilbage til Vejafdelingen vedrørende Fonnesbechsgade.

 

Drøftelse af behov for bænke samt muligheder for parkering i bymidten kan også indgå i arbejdsgruppens arbejde.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Til arbejdsgruppen blev valgt: Svend Erik Jensen og Niels Hedegaard.