Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

42. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif og Bodil afholder møde med formand og næstformand i starten af august.

De 4 seniorråd inviteres sammen med Ældrerådet til Frivillighedsdagen på Torvet den 22. august.

Der er møde om Frivillighedsdagen den 22. april - Bodil deltager.

 

Henvendelse fra Ældreforum (nedsat af Socialministeriet) i form af foldere (uddelt) og 2 film om bevægelse gennem hele livet. Der opfordres til at orientere om emnet på møderne i seniorrådene. Filmene kan evt. vises på seniorrådsmøderne. Bodil og Ruth fik filmene med i første omgang.

 

Svar fra Banedanmark om påstigning på toget i Aulum og Vildbjerg. Svaret sendes med referatet. Der kan først påregnes ændringer ved sporfornyelser, da det er meget omkostningshøjt. Der er i øjeblikket ingen planer om ændringer i Vildbjerg og Aulum.

Byrådet har på møde den 1. april 2014 godkendt revision af vedtægterne for Ældrerådet.