Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

102. Renovering af Søndergade

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Renovering af Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Søndergade skal renoveres i 2018 og 2019.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget skal orienteres om projektet den 4. december 2017 og formentlig godkende tidsplanen og frigivelse af økonomi. Teknik -og Miljøudvalget orienteres den samme dag.

 

Til Ældrerådets møde orienterer projektleder Mari Lohne om udvalgets kommentarer og om skitseprojektet for Søndergade, der udføres som sidste led i en længere anlægsperiode, hvor der først skal renoveres kloak, vand, varme og mange private ledninger.

 

Orienteringen forventes at tage ca. 10-15 minutter.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Der var en drøftelse omkring tilgængeligheden - både i forhold til Søndergade og Bredgade.

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.