Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

108. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil vil gerne have en med til møde i Viborg den 11. december om formiddagen i Regionsældrerådet. Hanne vil gerne deltage sammen med Bodil.

 

Den 4-årige periode for dette Ældreråd blev evalueret.

Møder har været fornøjelige, lærerige og der har været et godt samarbejde.

 

Alle takkede for de 4 år og takkede formanden for at lede møderne på bedste vis.

Der blev ønsket god arbejdslyst til det nye Ældreård.

 

Bodil orientede om konstitueringen i det nye Ældrreåd - Hans Ejnar blev næstformand og hun selv blev næstformand.

 

God jul og godt nytår ønskes alle.