Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

105. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om projektet Kom godt hjem, som har fået ny projketleder.  Der var møde mandag den 4. december, hvor Bodil dog ikke kunne deltage.

Bodil udtrykker sin bekymring for skift af projektleder i en 3-årig projektperiode.

 

Der er afholdt møde på Fuglsangsø for frivillige ved søndagscafeerne. Formålet var erfaringsudveksling og evaluerning af søndagscafeerne. Et tilsvarende møde påtænkes gentaget 1 gang årligt.

 

På mødet var også en orientering om projektet - Ind i fællesskabet. Et projekt til forebyggelse af ensomhed - dog i mindre grupper end søndagscafeerne. Projektet kører hos Herning Frivilligcenter. Det starter 2 steder i Herning Kommune - i Aulum samt i Herning østby.. Det kræver mange frivillige, men tanken er god.

 

Jens-Henry orienterede om, at Søndagscafeen i Nørregade har holdt julefrokost med 38 deltagere + 5 frivillige. Det var en stor succes - dog var lokalet lidt for lille.

 

Der er stor forskel i funktionsniveauet for de deltagende i de forskellige søndagscafeerne. Det afspejler sig i typen af arrangementer, som er mulige af afholde.

 

Der har været afholdt valg til de 4 seniorråd. Der er stor forskel i antal nye medlemmer de 4 steder. 

Der var en snak om forslag til ændring af strukturen for seniorrådene.

Dette tages op på næste fællesmøde med seniorrådene den 6. marts 2018.

 

Hans Ejner orientede om at Frivilligdagen påtænkes afholdt i januar - denne gang i Aulum. Han deltager i møde om planlægning og indhold den 6. december. Der kom forslag om at Ældrerådet og seniorrådene kunne deltage i frivilligdagen.