Huslejenævn

Her på siden finder du alt vores information om kommunens huslejenævn.

Hvordan klager du over Huslejenævnets afgørelse?

Når Huslejenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfreds med afgørelsen, kan du bringe den for boligretten inden 4 uger.

Det sker ikke via nævnet, men gennem en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe med at inddrive et eventuelt tilgodehavende.