Huslejenævn

Her på siden finder du alt vores information om kommunens huslejenævn.

Forhåndsgodkendelse af leje

En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed kan anmode Huslejenævnet om at træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt kan opkræves for den pågældende bolig.

Den mulighed gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger.

Det koster et gebyr på 524 kr. at starte en sag om forhåndsgodkendelse af lejen i Huslejenævnet. Beløbet reguleres én gang årligt.