Huslejenævn

Her på siden finder du alt vores information om kommunens huslejenævn.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Der kan være stor forskel på, hvor hurtigt en sag bliver afgjort. Det afhænger af sagens omfang og karakter.

Huslejenævnet har de seneste år typisk behandlet 50 - 60 sager om året. Det er ikke ualmindeligt, at der går 4-6 måneder, før der er truffet en afgørelse i en sag.

I sager om omfanget af lejers forpligtigelse til at betale for istandsættelse efter fraflytning, vil nævnet normalt forsøge at foretage besigtigelse af lejligheden, inden der istandsættes.

Besigtigelsen vil derfor ske, inden der er et høringssvar.