Huslejenævn

Her på siden finder du alt vores information om kommunens huslejenævn.

Hvilke sager kan Huslejenævnet behandle?

Huslejenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse i alle typer af sager om lejeforhold.

De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet træffer afgørelse, er:

 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Lejers pligt til vedligeholdelse
 • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse
 • Lejens størrelse
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Manglende overholdelse af husorden

De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse, er:

 • Spørgsmål om udlejer gyldigt kan opsige eller ophæve lejemål.
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede.
 • Udlejers eventuelle erstatningspligt over for lejer.