Huslejenævn

Her på siden finder du alt vores information om kommunens huslejenævn.

Hvilken kompetence har Huslejenævnet?

Huslejenævnet er et tvistorgan. Det betyder, at vi kun kan afgøre sager om lejeforhold, når en lejer og en udlejer ikke kan blive enige.

Nævnet kan også besigtige forholdene i lejligheder, når en sag kræver det.

Nævnet i Herning er ureguleret. Afgørelser træffes efter lejeloven.