Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

34. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

35. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning