Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 31. maj 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

31. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning