Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 31. maj 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-63-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.