Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. november 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

48. Forhåndsgodkendelse

49. Klage vedrørende mangler

50. Indsigelse mod varmeregnskab