Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. november 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

50. Indsigelse mod varmeregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab