Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. november 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

48. Forhåndsgodkendelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-51-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse