Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning