Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning