Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. august 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende elregnskaber samt fraflytning

27. Klage vedrørende forbrug