Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. august 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

27. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug