Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

16. Klage vedrørende fraflytning m.v.