Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. januar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

3. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning