Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. januar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-19-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse