Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. november 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

35. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning