Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. november 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning