Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. oktober 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

45. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning