Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. oktober 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning