Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende leje og mangler