Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. marts 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning