Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. marts 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning