Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. januar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

5. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning