Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. januar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning