Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. januar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.