Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. september 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

34. Indsigelse mod vandregnskab