Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. august 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

29. Indsigelse mod forbrugsregnskab

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning