Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. august 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning