Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedr. fraflytning m.v.

16. Klage vedrørende fraflytning m.v.